Câu hỏi thường gặp

1. Cardano là gì?

Cardano là nền tảng blockchain được sử dụng để xây dựng và chạy các hợp đồng Marlowe. Đây là một chuỗi khối bằng chứng cổ phần (Proof of Stake - PoS) thế hệ thứ ba được phát triển bởi IOHK - công ty đầu tiên phát triển từ triết lý khoa học và phương pháp tiếp cận dựa trên nghiên cứu. Cardano hoàn toàn phi tập trung và là chuỗi chính của đồng tiền mã hóa gốc ADA.

2. Marlowe là gì?

Marlowe là một ngôn ngữ mới do IOHK phát triển để viết và thực hiện các hợp đồng tài chính trên blockchain. Nó là một ngôn ngữ dành riêng cho miền (DSL) được thiết kế cho ngành tài chính. Đọc phần giải thích về Marlowe của chúng tôi để tìm hiểu thêm hoặc xem ngay các hướng dẫn về Marlowe của chúng tôi .

3. Hợp đồng thông minh là gì?

Hợp đồng thông minh là một thỏa thuận kỹ thuật số theo dõi, xác minh và thực hiện các giao dịch ràng buộc của một hợp đồng giữa các bên khác nhau. Các giao dịch là một phần của hợp đồng được tự động thực hiện khi đáp ứng các điều kiện xác định trước. Các hợp đồng này thực hiện tự động, đáng tin cậy và không yêu cầu hành động hoặc sự hiện diện của bên thứ ba, có nghĩa là chúng vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm chi phí. Điều quan trọng là chúng không thể thay đổi, có thể dễ dàng phân phối và chống giả mạo, cũng như an toàn do được mã hóa.

4. Tôi có thể làm gì trên Marlowe Run?

Marlowe Run là một cách nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng và chạy các hợp đồng trên Cardano. Bạn sẽ tìm thấy lựa chọn các mẫu hợp đồng tài chính để có thể chọn hợp đồng thông minh phù hợp với mình. Khi bạn chọn một mẫu, bạn chỉ cần thêm các vai trò và điều khoản, sau đó chạy hợp đồng của mình. Bạn sẽ sử dụng phiên bản nguyên mẫu của Marlowe Run.

5. Có nhiều hợp đồng thông minh hơn trong Marlowe Run không?

Bạn có tùy chọn xây dựng hợp đồng của riêng mình bằng cách sử dụng Marlowe Build. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tạo thêm nhiều mẫu hợp đồng để người dùng dùng thử và những mẫu này sẽ sớm được thêm vào danh mục hợp đồng.

6. Tôi có thể thay đổi hợp đồng của mình sau khi hợp đồng đã được thiết lập không?

Bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với hợp đồng của mình bất kỳ lúc nào trước khi hợp đồng bắt đầu chạy. Bạn có thể chỉ cần chỉnh sửa các trường cho Vai trò và Điều khoản. Khi nó đã bắt đầu chạy, tất cả các điều khoản được thiết lập, giống như chúng với một hợp đồng pháp lý truyền thống.

7. Tôi có đang sử dụng tiền thật trên Marlowe Run không?

Không, khi bạn sử dụng Marlowe Run, bạn đang sử dụng quỹ thử nghiệm để chạy và thực hiện các hợp đồng của mình.

8. Có giới hạn về số lượng hợp đồng mà tôi có thể chạy cùng một lúc không?

Câu hỏi hay. Chúng tôi không áp đặt các giới hạn cố định dành riêng cho người dùng trên nguyên mẫu, nhưng có thể làm như vậy trong Phiên bản 1.0 của Marlowe Run. Hãy nhớ rằng có giới hạn về số lượng hợp đồng và giao dịch mà máy chủ của chúng tôi có thể xử lý đồng thời, nhưng điều này không dành riêng cho người dùng tại thời điểm này.

9. Tôi có thể mở hợp đồng với ai đó bên ngoài chuỗi khối Cardano không?

Vì tất cả các giao dịch trong các thỏa thuận tài chính này xảy ra giữa các địa chỉ ví Cardano trong Phiên bản 1.0, nên tất cả các thỏa thuận cần được thực hiện với người có ví Cardano. Trong các phiên bản tương lai, chúng tôi có thể hỗ trợ các thỏa thuận trên các chuỗi khác.

10. Tôi có thể xây dựng các hợp đồng thông minh tài chính của riêng mình trên Marlowe Run không?

Tại thời điểm này, bạn có thể thiết lập các thỏa thuận tài chính bằng cách sử dụng một loạt các mẫu có sẵn trên Marlowe Market - một thư viện mẫu hợp đồng thông minh. Nếu họ muốn, bạn cũng có thể xây dựng các hợp đồng tài chính của riêng mình trên Sân chơi Marlowe. Sau đó, bạn có thể tải chúng lên Marlowe Market và chạy chúng trên Marlowe Run.

11. Sự khác biệt giữa Marlowe Run và Marlowe Build?

Marlowe Run là một sản phẩm mới được thiết kế cho người dùng cuối không phải nhà phát triển, phục vụ nhiều đối tượng hơn. Sân chơi Marlowe dành cho đối tượng nhà phát triển kỹ thuật, nơi các hợp đồng có thể được xây dựng trên Sân chơi và sau đó được sử dụng trên Marlowe Run.

12. Làm cách nào để nhận trợ giúp về các hợp đồng của Marlowe Run?

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể sử dụng biểu mẫu email 'Gửi phản hồi' trên bảng hiệu và chúng tôi sẽ giúp bạn.

Last updated