0-Chuẩn bị

Tài liệu đọc trước

Tài liệu đọc trước chương trình Marlowe Pioneers

Chào mừng bạn đến với khóa học Marlowe Pioneers đầu tiên, bắt đầu vào ngày 19 tháng 5 năm 2022. Đây là tài liệu đọc trước được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị cho khóa học này.

Kiến thức đề xuất cho khóa học này bao gồm:

  • Một số kiến ​​thức về Haskell sẽ hữu ích, nhưng không bắt buộc

  • Kiến thức JavaScript sẽ rất hữu ích, vì đây là một lựa chọn khác để viết hợp đồng

  • Kiến thức cơ bản về blockchain sẽ hữu ích, nhưng không bắt buộc

Đề xuất đọc cho khóa học này bao gồm:

Chúng tôi hy vọng bạn thấy những liên kết này hữu ích và mong được gặp bạn sớm!

Từ nhóm IOG Education và Marlowe

Last updated