Marlowe và tiêu chuẩn hóa / Actus

Mục lục

  1. MPP010501 - Hợp đồng tài chính và tiêu chuẩn hóa - Marlowe Pioneer Program

  2. MPP010502 - Hợp đồng mẫu - Marlowe Pioneer Program

  3. MPP010503 - Merkelization - Marlowe Pioneer Program

  4. MPP010504 - ACTUS - Marlowe Pioneer Program

Nội dung

Bài tập

https://github.com/input-output-hk/marlowe-pioneer-program/pull/1

Last updated